“Ustoličen” albanski jezik u Makedoniju

Upotreba albanskog jezika u institucijama i organima države na čitavoj teritoriji Makedonije je od danas proširena novim Zakonom o upotrebi jezika.

Za ovaj zakon danas je u Sobranju glasalo 69 od 120 poslanika, a nisu prisustvovali poslanici najveće opzicione partije VMRO DPMNE.

Protiv tog zakona izjasnio se i predsednik Makedonije Đorđe Ivanov, smatrajući da se njime krši Ustav i ugrožava “unitarnost Makedonije”. Ali Ivanov sada treba da ga potpiše, a ako to ne učini, vladajuća kolcija je najavila ponovno glasanje posle kojeg zakon automatski stupa na snagu.

Vladajuća koalicija SDSM-DUI smatra da je Zakon o jezicima deo evroatlantske integracije Makedonije i da ne narušava ni Ustav, ni “unitarni karakter” države.

Makedonski premijer Zoran Zaev je više puta ponovio da će se tim zakonom unaprediti zadovoljavanje praktičnih potreba građana.