Η υδροδότηση της Πρεμετής

Οι συνεχιζόμενες εργασίες για την αποκατάσταση της υδροδότησης της πόλης της Πρεμετής ελέγχθηκαν από τον Υπουργό Υποδομών και Ενέργειας  τον κ. Νταμιάν Γκικνούρι. Αυτή είναι μια κρατική επένδυση αξίας περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης, ο υπουργός Γκικνούρι κάλεσε όλους τους πολίτες, οι οποίοι μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου εθελοντικά να κάνουν μια τυπική και νομική σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. Εκείνος κάλεσε επίσης τους δήμους να εγκρίνουν τα συστήματα χορήγησης διευκολύνσεων για συνδρομητές νερού που παραμένουν οφειλέτες ως προς το δίκτυο υδροδότησης.