Ο Δήμος της Αυλώνας: «Οι Δήμοι για την Ευρώπη»

Ο Δήμος της  Αυλώνας είναι ένας από τους δήμους που επωφελούνται από το σχέδιο: «Οι Δήμοι για την Ευρώπη» και η «διάσκεψη της ΕΕ εδώ στο δήμο μας, προκλήσεις, ευκαιρίες και εξελίξεις». Ήταν αυτό το πρώτο συνέδριο της παρουσίασης  αυτού του σχεδίου. Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των δήμων για θέματα  που αφορούν την ΕΕ και στοχεύει να εξαπλωθεί σε πολίτες της Αλβανίας προσφέροντας πληροφορίες περί της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις απαραίτητες γνώσης σχετικά με την ΕΕ στις πολιτικές και τα προγράμματά της.