Το έτος του Γεωργίου Καστριώτη

Το έτος του Γεωργίου Καστριώτη για τη Γενική Διεύθυνση Αρχείων θα επικεντρωθεί περισσότερο στη διατήρηση και την προώθηση της εθνικής μνήμης. Ένα νέο κτήριο για την αποθήκευση αρχειακού υλικού, σύμφωνα με όλα τα απαραίτητα πρότυπα, και από την άλλη, η ψηφιοποίηση κατά παραγγελία θα επιτρέψει την παροχή μιας βελτιωμένης πρόσβασης στο εθνικό αρχείο. Εν τω μεταξύ, η κρατική διοίκηση έχει προσαρμόσει τη  έγγραφη μορφή με ένα νέο λογότυπο, υποχρεωτικό για όλες τις επικοινωνίες εντός και εκτός της χώρας. Όπως υπογράμμισε ο ίδιος ο Διευθυντής του Αρχείου ο κ. Αρντίτ Μπίντο, οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο ημερολόγιο, δεν είναι απλά στο πλαίσιο ανάμνησης των ιστορικών προσώπων, αλλά αποτελούν μια αντανάκλαση της έμπνευσης που προέρχεται από το έργο του εθνικού μας ήρωα.