Η υπόθεση Μπεσνίκ Ιμέραϊ

Οι εξεταστικές επιτροπές του Βέττινγκ διέκοψαν τον έλεγχο της περιουσίας και των λοιπών στοιχείων του πρώην μέλους της Συνταγματικής Συνέλευσης Μπεσνίκ Ιμέραϊ. Οι ίδιοι οι δικαστές που εξέταζαν την υπόθεση, γνωστοποίησαν ότι λόγω της παραίτησης από το γραφείο της Συνταγματικής Συνέλευσης του δικαστή, οι επιτροπές του Βέττινγκ έχουν αποφασίσει την διακοπή των διαδικασιών επαναξιολόγησης για την εν λόγω προσωπικότητα. Αυτή είναι η  πρώτη φορά που η ανεξάρτητη επιτροπή ανακοινώνει τη λήξη των διαδικασιών πιστοποίησης για ανατίμηση ανωτέρου δικαστή μετά την παραίτησή του