Στις 16 Απριλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση ευνοϊκών δανείων

Ο Δήμος Τιράνων ανοίγει στις 16 Απριλίου τη πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση ευνοϊκών δανείων. Σε αντίθεση με πέρυσι στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα έντυπα της στέγασης στις διοικητικές μονάδες, όπου πρέπει να παρουσιαστούν με τα εξής δικαιολογητικά: ταυτότητα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μόνο όσοι εκπληρώσουν τα κριτήρια, θα περάσουν στη δεύτερη φάση, όπου θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τα έγγραφα.