Avrupa ve Dışişleri Bakanı Bushati : ‘ Arnavutluk’ta ulusal azınlıklar hakkında özel projeler olacak ‘

 

Arnavutluk’un Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Azınlıklar Kanunun altmaddeleri hakkında ulusal azınlıklar temsilcileriyle görüşmelere başlamıştır.

Ülkenin kuzey kesiminde İşkodra kentinde sırp ve Karadağlı azınlıkları temsilcileriyle bir görüşmede, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati :  ‘ Arnavutluk’ta ulusal azınlıklar hakkında özel projeler olacak ‘, açıklamasında bulundu.

Bu görüşmeye, Avrupa ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Artemis Dralo ve Meclisin İnsan Hakları altkomisyonu başkanı Vasilika Hysi de katıldı.

Bakan Bushati şunları açıkladı : ‘ Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı, bu sürece başlamıştır ve bunun hedefi tüm azınlıklar taleplerine cevap vermektir. Arnavutluk, insan haklarına saygı gösterilmesine angaje edilmiştir. Hem Karadağ Dışişleri  Bakanı, hem de Sırbistan Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiğim görüşmelerde, burada azınlıklar hakkında uygun olacak özel projelerin hazırlanması konusunu inceledik. Bu alanda anlamlı ilerlemeye ve yeni kanuna rağmen, yapomamız gereken çok sayıda göreve sahibiz. Yani azınlıklar haklarının korunması ve promosyonu, yerel iktidar ve Arnavutluk’ta azınlıklar temsilcileriyle işbirliği alanlarında yolu yeniden belirlemeliyiz ‘.

/Aida Vishko/