Πλημμύρες από τις ισχυρές βροχοπτώσεις

Παραπάνω από 200 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης έχουν πλημμυρίσει εξαιτίας της υπερχείλισης του ποταμού Ίσεμ. Οι βροχοπτώσεις του τελευταίου 24ωρου στην Δυτική πεδιάδα, υπέδειξε για μία ακόμη φορά το πρόβλημα της παράνομης δόμησης στα πλαϊνά του ποταμού Ίσεμ και την έλλειψη καναλιών αποστράγγισης. Εντός 1 έτους το Ίσεμ υπερχείλισε 10 φορές, ενώ για τις προκαλεσμένες ζημίες δεν αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη.