Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ Αλβανίας-ERNST&YOUNG Gmbh, για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος

Η συμφωνία που υπογράφηκε  μεταξύ των αλβανικών κρατικών δομών και της ERNST & Young Gmbh, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο έναντι στο οικονομικό έγκλημα, ενισχύει τη θέση της Αλβανίας στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ο πρωθυπουργός Ράμα, δήλωσε ότι αυτό θα επιτρέψει την έναρξη μιας κοινής εργασίας με σύγχρονη μεθοδολογία.