Marčelja Šehu prošla je uspešno VETTING

 

Sudija iz Kurbina, Marčelja Šehu, prošla je danas uspešno kontrolu njene imovine.

Sudsko telo Nezavisne komisije za kvalifikaciju joj je potvrdilo poziciju sudije i ima pravo da nastavi sudsku kraijeru.

Gđa Šehu je kandidat za Visoki sudski savet i uspešan prolazak Vetinga je neophodan uslov kako bi mogla da postane član buduće sudske vlasti.

Marčelja Šehu je drugi kandidat za Visoki sudski savet, nakon Manjolje Džadžos koja je uspešno prošla istragu prvobitne komisije Vetinga.