Συνάντηση Γενικών Διευθυντών Τελωνείων

Στο επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ των Γενικών Διευθυντών των Τελωνείων της περιφέρειας ήταν η ύπαρξη ενισχυμένων διοικητικών δομών, η επιβολή του νόμου με μεγαλύτερη ακρίβεια, η εξάλειψη των εμποδίων και η αύξηση των εμπορικών συναλλαγών από τις τελωνειακές διοικήσεις.