Ocak-Mart 2017 dönemine oranla Ocak – Mart 2018 döneminde ülkede yabancı yatırımlar yüzde 61.6 ile arttı.

 

Arnavutluk Merkez Bankası raporuna göre, ocak – mart 2018 döneminde yabancı şirketler ülkede 283 milyon avro tutarında yatırımlarda bulunmuştur yani ocak – mart 2017 dönemine oranla 108 milyon avro tutarında daha fazla yatırımlarda bulunmuştur. Bu türdeki bir rakam, 2008 yılından beri kaydedilen en yüksek rakamdır. Son yıllarda yabancı yatırımların büyük bir kısmı enerji sektöründe gerçekleşmiştir.

Arnavutluk ekonomisinde direkt yabancı yatırımlar 2016 yılında 942 milyon avro tutarındaydı, 2017 yılında ise hafif bir düşüşü kaydetti.

/Aida Vishko/