Η επιλογή των ψυχολόγων στα δικαστήρια

Οι ψυχολόγοι που δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να ασχοληθούν με θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της δικαιοσύνης δεν θα εργαστούν στα δικαστήρια της χώρας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αναθέσει στην Ιατρική Επιτροπή ορισμένες διαδικασίες από τις οποίες πρέπει να περάσουν οι ψυχολόγοι με σκοπό να είναι σε θέση να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα. Ο τοπικός συντοντιστής της Ιατρικής Επιτροπής στην περιφέρεια της Σκόδρας, ο κ. Αλτίν Νίκα εξήγησε πως θα επιλεχθούν μόνο 10 άτομα για να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου στο δικαστήριο.