Θα ληφθούν μέτρα για κάθε δημόσιο υπάλληλο που δεν ανταποκρίνεται εγκαίρως στους πολίτες

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα προειδοποίησε ότι θα ληφθούν μέτρα για κάθε δημόσιο υπάλληλο που δεν ανταποκρίνεται εγκαίρως στους πολίτες. Κατά τη συνάντηση με τους συντονιστές του γραφείου της συνδιακυβέρνησης, είπε ότι η διαδικτυακή πύλη χρησιμοποιείται από όλους τους Αλβανούς πολιτές.