DIGITALIZACIJA RTŠ SE ŠIRI I U ZONI TROPOJE

Smeštena na krajnjem severoistoku zemlje, Tropoja je jedna od najprivlačnijih područja u Albaniji, sa visokim planinama, jedinstvenim rekama, prirodnim i veštačkim jezerima, ali i mitskom i novom istorijom.

Nedavno se Radio televizija Albanije u velikoj meri vratila sa digitalnim talasom i paketom opštih i namenskih kanala. Izgleda da je priključivanje prenosnika na Dobreji, sa prenosnom snagom od 500 vati, konačno rešilo problem prenosa signala.

Ono što su stanovnici Bajram Curija i oblasti Ljuže želeli da gledaju su kvalitetni programi sa kojima je RTŠ počela da obogaćuje opšte i namenske kanale.