Shaban Demiraj

Profesör Shaban Demiraj, 1 ocak 1920 tarihinde Arnavutluk’un güney batısındaki Vlora şehrinde doğdu. 1954 yılında yüksek Pedagoji enstitüsunden mezun oldu. Bir süre aynı enstitüde öğretmenlik yaptıktan sonra Tiran üniversitesinde öğretim üyesi oldu. 1962-1989 yılları arasında Tiran Üniversitesi filoloji fakültesi arnavut dili bölümü şefliğini yaptı. 1977 yılında halk öğretmeni unvanı verildi. 1972 yılında ise pröfesör oldu. 1993-1997 yılları arasında Arnavutluk bilimler Akademisinin siyasi sistem değişiminden sonraki yeni gelişmelere yeni gelişmelere yeni uymasına katkı verdi. Profesör Shaban Demiraj Güney Doğu Avrupa Bilimler ve Sanatlar Akademisi üyesi olmuştur. Profesör Demiraj’in en önemli yapıtları arasında “Günümüz Arnavut dilinin morfolojisi”, “Arnavut dilinin isim sistemi konusu”, “Arnavut dilinin tarihsel morfolojisi”, “Manastir Kongresi” yer alıyor. Manastir kongresi pröfesorun en son yapıtıdır.

Shaban Demiraj, dilbilimci, albanolog idi.

Shaban Demiraj, 60 yıllık bir sürede öğretmen, profesör ve bilim adamı olarak çalıştı. Günümüz Arnavut dilinin morfolojisi, Arnavut dilinin tarihsel grameri, Arnavutça yazılı dil tarihinin yanı sıra, albanistik konularında incelemelerde bulundu.Bu konular için, bugün Arnavutluk, Kosova, Makedonya Üniversiteleri gibi üniversitelerde çalışan kitaplar ve kitaplar olarak yayınlanan ilgili metinleri hazırladı. Profesor Shaban Demiraj, 30 ağustos 2014 tarihinde vefat etti. / Ines Çashku /