Veting u Albaniju!!!

Veting je uspeo da otkrije slučaj uključenosti jednog tužioca u pasivnu korupciju.

Radi se o tužiocu u Tirani, Adriatiku Cami, koji se ove srede pojavio pred sudskim većem Nezavisne komisije za kvalifikaciju.

Prema sakupljenim informacijama komisije, Cama je, dok je bio predsednik tužilaštva u Ljušnji, 2005. godine primio mito i ne ispunjava kriterijum čiste figure zbog veze sa agentima organizovanog kriminala.