Τα κορίτσια εγκαταλείπουν το σχολείο

Το φαινόμενο της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τα κορίτσια εξακολουθεί να είναι εμφανές στις αγροτικές περιοχές της χώρας. Η νοοτροπία των κατοίκων αυτών των περιοχών, καθώς και η οικονομική κατάσταση των οικογενειών, είναι δύο από τους λόγους που υποχρεώνουν τους γονείς να διακόψουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης, καθώς και η μεταφορά μαθητών στα σχολεία σε ορισμένα χωριά της Αυλώνας, συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των οικογενειών και στην αύξηση των μαθητριών που φοιτούν στα σχολεία.