20 ναυαγοσωστικοί πύργοι στην παραλία Δυρραχίου

Στην παραλία του Δυρραχίου, σύμφωνα με θεσμούς που έχουν την  υποχρέωση ασφάλειας των παραθεριστών στις παραλίες, υπάρχουν είκοσι ναυαγοσωστικοί πύργοι, εκ των οποίων μερικοί διαθέτουν κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Παρόλα αυτά μόνο την περασμένη Κυριακή στο κόλπο του Λάλζι, οκτώ άτομα που κινδύνευαν να πνιγούν διασώθηκαν από την αστυνομία και τους παρευρισκόμενους παραθεριστές.