Maturanti sa najvišim prosekom na Medicinskom Fakultetu

Medicinski fakultet će i za ovu akademsku godinu odabrati maturante sa najvišim prosekom i to zahvaljujući kriterijumima za primanje, koje je odredio akademski senat ove visoko-obrazovne institucije.

Rektor ovog univerziteta Arben Đata je objasnio da se predviđa da će broj kvota biti isti sa prošlogodišnjim.