Περιφεριοποίηση των δομών της Εκπαίδευσης

Οι τρεις συλλογικές τάξεις στο Αργυρόκαστο φέτος θα γίνουν μέρος του έργου της περιφερειοποίησης των δομών της Εκπαίδευσης. Η διευθύντρια της εκπαίδευσης  Λιντίτα Ρόβα, δήλωσε  ότι ο σκοπός αυτού του εθνικού σχεδίου είναι να εξασφαλίσει την ποιότητα στην εκπαίδευση.