Σε επίπεδα ρεκόρ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Λόγω κακοκαιρίας και χιονοπτώσεων προκλήθηκε βλάβη στις γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Ο Φορέας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας έθεσε 2000 υπαλλήλους στο πεδίο, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση ενέργειας έχει σημειώσει επιπέδα ρεκόρ, ξεπερνώντας και το τέλος του έτους που θεωρείται ως περίοδος με υψηλότερη κατανάλωση.