Arnavutluk – Kosova arasında ticaret değişimleri göstergeleri

Arnavutluk İstatistikler Kurumu verilerine göre, aralık 2018 döneminde Arnavutluk’tan Kosova’ya 2.1 milyar lek tutarında mall ihraç etti. Bu rakam aralık 2017 dönemine oran la 700 milyon lek ile daha yüksekti.

Ocak – Aralık 2018 döneminde Arnavutluk’tan Kosova’ya ihracatlar 27 milyar lek tutarındaydı. Ocak – Aralık 2017 döneminde ise Arnavutluk’tan Kosova’ya ihracatlar 21 mlyar lek tutarındaydı.

Bu arada aralık 2018 döneminde Arnavutluk Kosova’dan 823 milyon lek tutarında mall ithal etti.

2018 yılı Arnavutluk ihracatlarına gelince rekor bir yıldı. 2018 yılında ihracatlar 310 milyar lek veya yaklaşık 3  milyar dolar tutarındaydı. 2017 yılına oranla 2018 yılında ihracatlar yüzde 13.7 ile bir artışı kaydetti.

İtalya, 2018 yılında da Arnavutluk ihracatlarının en önemli destinasyonuydu. 2018 yılında İtalya’ya değeri 1.2 milyar avro tutarında mallar ihrac edildi ve 2017 yılına oranla yüzde 2 düzeyinde bir artış kaydedildi. İtalya, Arnavutluk ihracatların yüzde 48 düzeyini beklemiştir.

Kosova 2018 yılında Arnavutluk ihracatlarının yüzde 8.7sini beklemiştir. 2018 yılında Kosova’ya 27 milyar lek tutarında mallar ihrac edildi yani 2017 yılına oranla yüzde 30 düzeyinde bir artış kaydetti.

İspanya Arnavutluk ihracatlarına gelince üçüncü yerde sıralanıyor. 2018 yılında Arnavutluk ihracatların yüzde 7.8zi İspanya’ya gönderildi.

Almanya Arnavutluk ihracatlarına gelince dördüncü yerde sıralanıyor. 2018 yılında Arnavutluk’tan Almanya’ya 13.4 milyar lek tutarında mallar ihrac edildi. 2017 yılına oranla yüzde 24 düzeyinde bir artış kaydedildi.

Yunanistan Arnavutluk ihracatlarına gelince beşinci yerde sıralanıyor. 2017 yılına oranla 2018 yılında ihracatlar yüzde 13 düzeyinde arttı.

/Aida Vishko /

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter