Η Αρχή του Ανταγωνισμού ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα στην ασφαλιστική αγορά

Η Αρχή Ανταγωνισμού ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα στην ασφαλιστική αγορά, μετά την ανασκόπηση που πραγματοποίησε σε αυτή την αγορά κατά το 2018. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν από την Αρχή Χρηματοοικονομικού Ελέγχο, η οποία φέρει ρυθμιστικό ρόλο στην εν λογω αγορά.