Σκόδρα: Το 2018 άνοιξαν 430 επιχειρήσεις

430 παραπάνω επιχειρήσεις καταγράφηκαν το 2018 στην Περιφέρεια της Σκόδρας. Η θετική αναλογία μεταξύ των νέων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει, κατέστησε δυνατό στην Περιφερειακή Διεύθυνση Φορολογίας στη Σκόδρα να συγκεντρώσει 5,4 δισεκατομμύρια λεκ παραπάνω, σε σύγκριση με το 2017.