Ο Ράμα έλαβε υπόψη τα παράπονα των πολιτών

O πρωθυπουργός, Έντι Ράμα, έλαβε υπόψη ένα παράπονο σχετικά με μια απόφαση, η οποία απαγορεύει την κυκλοφορία των οχημάτων που δεν πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα και ενημέρωσε ότι θα συγκροτηθεί μία ομάδα εργασίας, προκειμένου να διαξαχθεί ακροματική συνεδρίαση με της ομάδες συμφερόντων. Ο αρχηγός της κυβέρνησης, επανέλαβε τη πρόσκληση τους προς τουςπολίτες, απευθυνόμενος στην διαδικτυακή πύλη της συνδιακυβέρνησης, με σκοπό να βρεθεί λύση για τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στην διοίκηση.