Albanci nastavljaju da odlaze, koliko su emigrirali tokom proteklih osam godina

Od 2011. godine ima 356 hiljada Albanaca koji su odlučili da napuste zemlju zbog migracionih razloga, što je jednako stanovništvu srednjeg grada kao što je Durres ili Fier.

Podaci su objavljeni od strane INSTAT-a, koji je ažurirao podatke za 2018. godinu. Generalno, zemlja za iseljavanje napušta 32-55 hiljada osoba godišnje, pri čemu se najveći broj prijavljuje u periodu 2011-2013, sa 50-55 hiljada godišnje, što se podudara sa početkom perioda liberalizacije viznog režima. U narednim godinama taj broj se smanjio i kretao se između 32-40 hiljada ljudi godišnje. INSTAT takođe objavljuje podatke o imigrantima (oni koji se vraćaju u zemlju) čiji je broj značajno opao sa 37.000 u 2011. na 23.000 u 2018. godini. Oko osamdeset hiljada ljudi vratilo se kući iz emigracije u domovinu tokom osam godina. Prema tome, neto migracija, tj. Razlika između onih koji odlaze i onih koji se vraćaju, je negativna. Do 2016. godine došlo je do pogoršanja pokazatelja neto migracije, koji je ponovo porastao, s obzirom na to da je broj preostalih ljudi visok, a povratnici su se smanjili. Od 2011. godine, broj stanovnika je smanjen za 141.000 ljudi, samo kao rezultat imigracije, prenosi Monitor. INSTAT prikuplja ove podatke putem Ankete o radnoj snazi. Drugi indirektni podaci o broju tražilaca azila ukazuju na to da broj ljudi koji žele da migriraju može biti veoma visok. Na primer, u 2015. godini, prema podacima Eurostata, oko 69 hiljada ljudi podnelo je zahtev za azil u Albaniji (u 2015. INSTAT izveštava 41.000 migranata). Ukupno, od 2011. godine, oko 214 hiljada ljudi je tražilo azil u zemljama EU, što je kulminiralo 2015. godine, rangirajući se među prvima u svijetu u odnosu na stanovništvo.

U međuvremenu, nepoznat je broj onih koji napuštaju zemlju i više se ne vraćaju bez registracije tražitelja azila. Očekuje se da će INSTAT započeti popis stanovništva u 2020. godini, što će dati jasniju sliku o stanovništvu koje je ostalo u zemlji i što je emigriralo. Prema dosadašnjim podacima, imigranti koji bježe u 8 godina čine oko 12% populacije koja izjavljuje da žive u zemlji. Eurostat je pre nekoliko dana prijavio potencijalnim zemljama kandidatima za Evropsku uniju da je Albanija obeležila najveće smanjenje migracionog stanovništva u odnosu na sve druge balkanske zemlje tokom dve godine koje su preuzete kao i 2007. godine kao i 2017. Albanija, zajedno sa Kosovom i Crnom Gorom, jedna je od tri zemlje koje prijavljuju negativnu stopu migracije za 2017. godinu, ali Eurostat navodi da je ovaj trend mnogo veći u Albaniji, sa neto migracijom od -5,2 na 1000 stanovnika , zatim Kosovo sa oko -3 na 1000 stanovnika i Crna Gora sa manje od -2.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter