41 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα στο Δήμο Κουρμπίν

Στο Δήμο Κουρμπίν κρίθηκαν ακατάλληλα 41 σπίτια. Σύμφωνα με τη δήμαρχο 787 άτομα φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία της πόλης Σενγκίν.