Arnavutluk’ta Doğa Felaketi Durumu ilan edildi

Arnavutluk hükümeti, ülkede Doğa Felaketi durumunu ilan etti.

Bakanlar Kurulu’nun kararında şunlar deniyor : ” COVID – 19 nedeniyle Arnavutluk’ta Doğa Felaketi durumu ilan edildi. Doğa Felaketi sonuçlarının karşılanması ve kolaylaştırılması için olağanüstü önlemler uygulanacak.

  1. Kamu kurumlar

Doğa Felaketin karşılanması için organizatif önlemler planlarını gerçekleşmeli ; Yıllık bütçesinde yer alan maliye kaynakları kullanmalı ; daha öncede öngörülmemiş harcamalar için yıllık bütçesini yeniden değerlendirmelidir ; İnsani ve lojistik kaynakları kullanma olanaklarını yaratmalıdır ; Tahliye edilen nüfusun yerleştirilmesi hakkında kullanılabilecek kamu binaları belirlemelidir ; Gösterileri, mitingleri ve grevleri durdurmalıdır ; Aktivitelerini sınırlandırmalıdır ; COVID-19 ile pozitif olan tüm vatandaşları izole etmelidir ; İzole edilen insanlar için yerleri korumalıdır ; İzole edilen insanlar için kurulacak yerlerde tedavilerine şartları garantilemelidir ; Ülkede tüm hastane ve sağlık merkezlerde çalışan personele istenilen malzemeleri sağlamalıdır.

  1. Sivil koruma sisteminin yapıları :

Felaketten yakalanan bölgelerde vatandaşların korunması hakkında özel önlemleri uygulamalıdır ; tehdit edilen nüfus için izole edilme prosedürünü organize etmelidir ; Virüs’ten yakalanan vatandaşların belirlenmesi için evlerin ve özel binaların kontrollerini düzenlemelidir ; doğa felaketinden dolayı ülkenn içi ve dışı için serbest hareketi sınırlandırmalıdır ; grevlerin organize edilmesini sınırlandırmalıdır ; doğa felaketinden dolayı özel subjeler için ekonomi faaliyetleri sınırlandırmalıdır ; Virüsten yakalanan insanlara acil yardım verilmeli ve hasta olanların izole edilecek yerlere veya hastanelere transfer edilmesini gerçekleştirmeliyiz ; cenaze törenleri için zorunlu prosedürleri organize etmelidir ;

  1. Özel yapılar :

İzole edilme prosedürleri  ve önlemlerine saygı göstermelidir ; doğa felaketin karşılanması hakkında kurumlara ve sivil korum yapılarına bilgi vermelidir ; kendi faaliyetlerini geçici bir zaman için kapatmalıdır; doğa felaketinin karşılanmaı hakkında angaje edilen araçlar için yol vergisini almamalıdır ;

  1. Vatandaşlar :

Sivil korunma otoritelerin emirlerini, önlemlerini uygulamalıdır ; doğa felaketi durumunun karşılanması için yardım eden enformasyonları kamu kurumlara ve sivl korunma yapılarına bilgi vermelidir ; Doğa felaketinin aşılması için yardım ederek kendi yeteneklerini kullanmalıdır ;

15 numuralı 2016 tarihli ” Enfeksiyonlerin engelenmesi ve mücadele edilmesi ” kanunun temelinde ve bakanlar kurulunun 3 numuralı 15.03.2020 tarihli ” COVID -19 nedeniyle yaratılan enfeksiyonun süresi döneminde ” kararı temelindevatandaşlar hakları ve özgürlükleri n sınırlamaları yürürlükte olacak.

Sivil acil durumlar için Bakanlıklar arasında Komite, devlet ve kamu kurumlar bu kararın uygulanmasını gerçekleştirecek. Bu karar hemen yürürlüğe giriyor ve Resmi Defterde yayımlanıyor.

/ Aida Vishko /

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter