Cumhurbaşkanı Meta, 14 maddeden oluşan platformu tanıttı

Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta basın toplantısı düzenledi. Meta şunları açıkladı : ” Ülkenin AB’ne entegrasyonu için güvenilir, istikrar ve hızlı süreç için ulusal hedefimizi göz önünde alarak, AB’yle üyelik müzakerelerin açılması için tüm şartların uygulanması gereğini, adalet sisteminde reformun uygulanmasında ciddi problemleri göz önünde alarak ve adalet sisteminde yeni kurumların kurulmasını göz önünde alarak, 2 yıllık bir dönem için Anayasa Mahkemesi’nin funksiyone etmediğini göz önünde alarak, 14 maddeden oluşan bir plaform taslağını 8 nisan 2020 tarihinde hazırladım.  Bu platformun maddeleri şunlardır :

1. İktidardakiler ve muhalefet ( parlamento içi ve dışında bulunan muhalefet ) Seçim Reformu’nu bir an önce tamamlamaya angaje edilmelidir. Bu konuda AGİT / ODİHİR öğütleri ve AB’nin 25 mart 2020 tarihinde Genel Konular Kurulu’nun sonuçları göz önğnde alınmalıdır ;

2. Adalet sisteminde Atanmalar Kurulu KED funksiyone etmeye devam etmelidir ;

3. KED kurumu, tüm toplantılarını Halk Avukatın huzurunda düzenlemelidir ;

4. KED başkanın görev süresi tamamlandı ;

5. KED kurumu, Başkan Yardımcısı tarafından başkanlık edilerek, funksiyone edecek ;

6. Arnavutluk Parlamentosu, bu kanuni boşluğu doldurmalıdır. Böylece Cumhurbaşkanı veya Parlamento, bu yılın içinde KED kurumunda boş yerlerin tamamlanması için şort düzenlemelidir ;

7. Parlamento, Anayasa Mahkemesi ve adalet sistemin diğer yüksek funksiyonerlerin yemin etme prosedürünün değişmesi hakkında her hangi bir girişimden vaz geçmelidir ;

8. Arnavutluk Parlamentosu ” İftiralara karşı paketten ” vaz geçmelidir ;

9. Adalet sisteminde reform ile bağlı olan her kanuni veya Anayasa değişikliği, Siyasi Kurulun razısıyla gerçekleşmelidir ;

10. Siyasi Kurul çerçevesinde, taraflar hazıran ayı içinde AB’ne üyelik müzakereleri için başgörüşmeciyi atanmaya razı olmalıdır

11. Yüksek Mahkeme üyeleri Anayasa kuralları ve kanunlar temelinde atanmalıdır ;

12. Mahkeme Yüksek Kurulu ve Savcılık Yüksek Kurulu, Sayıştay Mahkemesi ve Birinci düzeyde Mahkemelerin insan kaynaklarının yeniden dağıtılmasının yeni haritasını onaylamalıdır.

13. Yüksek Mahkeme Kurulu, Sayıştay Administratif Mahkemesinde çalışmanın yoğunluğunu göz önünde almalıdır ;

14. Arnavutluk Parlamentosu, Devlet Yüksek Kontrol Kurumu Başkanı görevi için Cumhurbaşkanı tarafından teklif edilen adayları doğru bir süreçte incelemelidir ”.

/ Aida Vishko /

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter