Radio Tirana Internacional Live
Radio Tirana Internacional

Kultura

Crkva Svete Marije u Benje, spomenik kulture sa posebnim kulturno-istorijskim vrednostima

  • 6/24/2021 11:49 AM
Crkva Svete Marije u Benje, spomenik kulture sa posebnim kulturno-istorijskim vrednostima

Crkva Svete Marije u Benje, Permet, spomenik kulture I kategorije, objekat je posebne vrednosti, izgrađena između 1789. i 1891. godine.
Prema Direkciji za nacionalnu kulturu, Gjirokastra, crkva je započela izgradnju 1789. godine, a izgradnja i ukrašavanje konačno su završeni 1891. godine. Zatvorena je 1967. godine, a ponovo otvorena 1991. godine. Poslednja restauracija datira iz 2017. godine. Ulaz u crkvu je sa zapada kroz arkadu koja se sastoji od dva kamena stuba.
Priprata se sastoji od dva sprata. Uspon na drugi sprat odvija se drvenim stepenicama na levoj strani, a ulaz u naos je kroz vrata u središtu priprate koja se spuštaju niz tri stepenice stepeništa. Tu je i drugi ulaz sa južnih vrata koji se povezuju sa otvorenim tremom.
Naos se sastoji od četiri stuba povezana lučnim lukovima, a u sredini se uzdiže cilindrična kupola koja se sastoji od četiri uska prozora, a sa obe strane sever-jug sastoji se od cilindričnog broda u pravcu istok-zapad.
Naos je osvetljen sa četiri velika prozora na severnoj i južnoj strani, oltarski prostor od naosa odvojen je ikonostasom izrezbarenim drvetom oraha, a zatim polukružnom apsidom.
Zvonik ima dva prostora prekrivena lukovima i stub u sredini, koji se nalazi iznad prednje strane ulaza u crkvu.
Komunistički režim ga je zatvorio 1967. godine, a ponovo otvorio u julu 1991. 21. novembra ova crkva prima hodočasnike iz doline, slaveći dan „Svete Marije od krštenja“.

Related News