Radio Tirana Internacional Live
Radio Tirana Internacional

Svet

Joe Biden stavlja Albaniju na listu u novom izvršnom nalogu: Blokada imovine za osobe koje doprinose destabilizaciji zapadnog Balkana!

  • 6/9/2021 10:21 AM
Joe Biden stavlja Albaniju na listu u novom izvršnom nalogu: Blokada imovine za osobe koje doprinose destabilizaciji zapadnog Balkana!

Američki predsednik Joe Biden potpisao je izvršnu naredbu o zamrzavanju imovine pojedinaca koji su, prema američkom Ministarstvu finansija, podrivali stabilnost na zapadnom Balkanu. Pored blokiranja imovine, uredba zabranjuje ulazak ovim licima na teritoriju SAD-a. Ja, predsednik Sjedinjenih Država, proširujem domet nacionalne vanredne situacije proglašene Izvršnom naredbom 13219 od 26. juna 2001. godine (Blokiranje imovine lica koja prete međunarodnim stabilizacionim naporima na zapadnom Balkanu), izmenjenom Izvršnom naredbom 13304 od 28. maja 2003. (Završetak Jugoslavije i izmena izvršnog naloga 13219 od 26. juna 2001.), utvrdivši da je situacija na teritoriji bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Albanije (Zapadni Balkan) tokom poslednje dve decenije, uključujući i posleratni sporazumi i institucije nakon raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, kao i široko rasprostranjena korupcija unutar različitih vlada i institucija na zapadnom Balkanu, ometa napredak ka efikasnom i demokratskom upravljanju i punoj integraciji u transatlantske institucije, i tako predstavlja neobičnu i spoljnu pretnju zajedničko nacionalnoj bezbednosti i spoljnoj politici Sjedinjenih Država “, objavljeno je, između ostalog, u vodiču koji je potpisao Bajden.
Uredba će obuhvatiti ljude koji su povezani sa korupcijom i imaće efekta na bivše ili sadašnje zvaničnike vlade zapadnog Balkana koji su koristili javnu imovinu u lične koristi ili u političke svrhe.
Bajdenovo pismo američkom Senatu i Kongresu navodi da se radi o promeni postojećeg dekreta potpisanog u junu 2001. godine koji je obuhvatio bivšu Jugoslaviju. Albanija će već biti uključena u ovu uredbu.
„U kontekstu situacije na teritoriji bivše Socijalističke Federacije Republike Jugoslavije i Republike Albanije u poslednje dve decenije, uključujući kršenje posleratnih sporazuma i institucija nakon raspada bivše Jugoslavije , kao i široko rasprostranjen među vladama i institucijama „Podriva napredak ka efikasnom i demokratskom upravljanju, punoj integraciji u transatlantske institucije, i na taj način predstavlja ogromnu pretnju za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Sjedinjenih Država“, rekao je Bajden u izjavi.
Uredba kaže: Sva imovina ili interesi za imovinu koja se nalazi u Sjedinjenim Državama, koja dolazi u budućnost u Sjedinjenim Državama ili koja dolazi u budućnosti u vlasništvu ili pod nadzorom osobe u Sjedinjenim Državama biće blokirani i ne mogu biti prebačeni, plaćeni, izvezeni, povučeni; od bilo koje osobe koju odredi Ministarstvo finansija, uz konsultacije sa državnim sekretarom.
Odluku je pozdravio američki ambasador u Tirani Juri Kim, koji je naglasio da je borba protiv korupcije srž američke nacionalne bezbednosti.
Odluka dolazi u trenutku kada su SAD proglasile Salija Berišu i članove njegove porodice non grata u Albaniji.

Related News