Radio Tirana Internacional Live
Radio Tirana Internacional

Kultura

Kruja u retkim dokumentima i fotografijama iz fonda Arhiva

  • 6/2/2021 9:48 AM
Kruja u retkim dokumentima i fotografijama iz fonda Arhiva

Jedinstvenu izložbu otvorio je DA, u blizini Narodnog muzeja „Gjergj Kastrioti“ u Kruji, sa važnim dokumentima za život grada i retkim i starim fotografijama uskladištenim u Fototeci AKSH.

Među izloženim dokumentima, regulacioni plan Kruje iz 1944; dokumenti objavljeni prvi put o izgradnji statue Skenderbega; dokumenti koji dokazuju napore na izgradnji Muzeja 1937. i tokom komunističkog perioda.

Ardit Bido, generalni direktor Arhiva rekao je da „ova izložba ima dve glavne tačke, život samog grada kroz vrlo stare slike gde svaka osoba može da pronađe kvart ili ulicu u kojoj je živela. A dokumenti za izgradnju muzeja koji su sa simboličnog stanovišta veoma važni, poput Skenderbegove, gde smo odlučili da donesemo ove dokumente. Dakle, ono što je uskladišteno u našim fondovima imamo misiju da odnesemo tamo gde žive Albanci.

Direktor Muzejskog centra Kruja Mehdi Hafizi rekao je da je takva izložba važna za sam muzej i njegove posetioce koji, osim što mogu pronaći sve iznutra, mogu videti i ovo dokumentarno bogatstvo pronađeno u arhivima i vezano za ovaj grad i grad sam muzej.

Izložba je bila saradnja DA sa Muzejskim centrom Kruja i opštinom Kruja, čiji je predstavnik Drini Maša rekao da je „ovo vredna izložba za grad i da bismo želeli da prošetamo do drugih tačaka u gradu da bismo je videli što više stanovnika grada ali i njegovih posetilaca “.

Ova izložba će biti u Kruji oko dve nedelje i svako može videti važne dokumente, od kojih su neki prvi put prikazani.

Related News