Radio Tirana Internacional Live
Radio Tirana Internacional

Region

Nove mere protiv COVID-a stupaju na snagu na Kosovu

  • 9/13/2021 12:40 PM
Nove mere protiv COVID-a stupaju na snagu na Kosovu

Vlada Kosova uvela je nove mere protiv COVID-19, među kojima su predviđene osobe koje ulaze i napuštaju Kosovo od 13. do 26. septembra.

Svako lice koje ulazi u Republiku Kosovo mora imati jedan od sledećih dokaza:

-Potvrda o vakcinaciji za potpunu vakcinaciju ili primanje doze vakcine protiv COVID-19.

-RT-PCR negativan test na COVID-19, ne stariji od 72 sata.

Dokaz da je osoba prošla COVID-19 (pozitivan RT-PCR test izdat ne manje od 21 dan i ne više od 180 dana ili pozitivan rezultat serološkog testa na antitela -IgG, objavljen pre najviše 30 dana.

- Brzi test negativnog antigena ne stariji od 48 sati.

Državljani Kosova, kao i osobe sa privremenim ili stalnim boravišnim dozvolom na Kosovu, koje uđu u Republiku Kosovo, ako nemaju jedan od dokaza, moraju se samoizolirati 7 dana. Ove osobe moraju popuniti izjavu o samoizolaciji na odgovarajućem graničnom prelazu.

Zahtev za posedovanje bilo kog dokaza izuzima lica koja ulaze na Kosovo preko aerodroma ili preko kopnenih graničnih prelaza i napuštaju Kosovo u roku od tri sata preko aerodroma ili kopnenih graničnih prelaza, pod uslovom da na ulazu potpiše deklaraciju da će napustiti Kosovo unutar tri sata, lica koja rade kao profesionalni prevoznici (vozači), pod uslovom da se pridržavaju protokola za međunarodni prevoz radi zaštite od COVID-19, državljani Republike Kosovo koji su napustili Kosovo u poslednjih 12 sati, strani državljani, koji prolaze kroz Kosovo organizovanim prevozom autobusom ili redovnom međunarodnom linijom, tranzitom, pod uslovom da je potpisana deklaracija da će napustiti teritoriju Kosova u roku od pet sati, strane diplomate, akreditovane na Kosovu i maloletne osobe od šesnaest godina “, kaže se u odlukom Vlade Kosova. / KosovaPress /