Radio Tirana Internacional Live
Radio Tirana Internacional

Turizam

Turizam, regionalna saradnja

  • 5/28/2021 11:47 AM
Turizam, regionalna saradnja

Više od 20 albanskih kompanija obučava se u regionalnim razvojnim centrima u Hrvatskoj, Sloveniji, Grčkoj i Italiji da procene važnu imovinu pomorskog sektora, posebno turističke, kako bi njihovi proizvodi ili usluge bili što inovativniji, zahvaljujući saradnji sa istraživanjima. instituti.

Postoje 23 albanske kompanije iz oblasti industrije i pomorskih usluga, koje su se obavezale da ponude svoja iskustva u regionu i uzmu primer najboljih praksi pomorskog turizma, ali ne samo, i da ih ponude domaćim i stranim korisnicima u Albaniji .

Inicijativu u Albaniji vodi Trgovačko-industrijska komora Tirane, a kao važne partnere uključuju zemlje Hrvatsku, Sloveniju i Italiju, gde u tim zemljama ne nedostaje važnih univerziteta.

Inicijativa se naziva ECO-NautiNET i ima za cilj procenu značajnih teritorijalnih dobara pomorskog sektora i omogućiće albanskim kompanijama pristup najboljim tehnologijama koje nude istraživačke organizacije za povećanje konkurentnosti i podršku njihovoj internacionalizaciji.

Ovo je prvi put da je cilj poboljšati konkurentnost i inovativnost malih i srednjih preduzeća u pomorskom sektoru, podržavajući njihovu internacionalizaciju, stvaranjem novih klastera i saradnjom duž jadransko-jonskog područja.

Related News